Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost vyhlášená i letos!

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje společně s Ústeckým krajem a Radou kvality ČR vyhlašuje čtvrtý ročník soutěže Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost.

Tři pilíře = tři oblasti, které naplňujete. Staráte se o své zaměstnance, uvědomujete si dopady své činnosti na přírodu, sledujete své ekonomické dopady na lokální i národní úrovni. A to vše navíc nad rámec svých povinností? Pak je tato regionální soutěž určená právě pro vás.

„Loňského třetího ročníku se účastnilo inspirujících 32 soutěžících. O tom, že je zájem o společenskou odpovědnost, svědčí i fakt, že už se nás lidi ptají, kdy už se budou moci přihlásit. A tu možnost mají od teď až do 20. června. Každý rok nás nadchnou myšlenky, které naši soutěžící zrealizovali, ať už v rámci péče o zákazníky, ochrany přírody nebo transparentní činnosti. Přispívají tak k rozvoji našeho regionu a my jim chceme poděkovat. Sdílet tyto příklady i pro ostatní. To je smyslem celé akce. A na nové soutěžící se už moc těším,“ říká Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a zástupkyně zmocněnce vlády pro Ústecký a Karlovarský kraj.

„Společenská odpovědnost se netýká pouze firem, které se věnují podnikání. Všechny organizace a právnické osoby jsou odpovědné za dopady své činnosti, ať už v místě svého působení, nebo vůči obchodním partnerům a vůči zaměstnancům. Společenská odpovědnost organizací má sociální, ekonomické i ekologické aspekty a měla by být dobrovolným závazkem. To potvrdily předchozí tři ročníky, kdy byla tato cena udělována,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

A navíc budete vidět!

Ocenění není jediná věc, kterou si odnese každý účastník. Kromě inspirace a kontaktů pomůžeme s medializací Vaší organizace. Ta probíhá formou tiskových zpráv na partnerských webech, sdíleném sociálním prostředí a samozřejmostí je uveřejnění v periodikách.

Pro účast v soutěži zašlete vyplněnou přihlášku a dotazník nejpozději do 20. června 2018 na e-mailovou adresu: kovarikova@hsr-uk.cz nebo poštou na adresu: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 01 Most.

Informace k soutěži:

Soutěž je vyhlašována v termínu od 1. května do 20. června 2018 pro subjekty z podnikatelského i veřejného sektoru, které působí na území Ústeckého kraje. Probíhá ve třech kategoriích: podnikatelský subjekt, organizace veřejného sektoru nebo obec. Pro přihlášení do soutěže stačí doručit podle pokynů přihlášku včetně dotazníku e-mailem na adresu kovarikova@hsr-uk.cz nebo poštou na adresu Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 01 Most.

 

Dokumenty ke stažení:

CSR 2017 – vyhlášení

CSR 2017 – uživatelská příručka

CSR 2017 – přihláška

CSR 2017 – dotazník PS

CSR 2017 – dotazník OVS

CSR 2017 – dotazník OBEC

Další informace o soutěži a o tématu společenské odpovědnosti v Ústeckém kraji naleznete zde: www.csrportal.cz,  www.kr-ustecky.cz, www.hsr-uk.cz

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.

 

Kontakt pro novináře:

Ing. Petra Škopková

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

Email: skopkova@hsr-uk.cz

Telefon: 731 192 842

Celý text: Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost vyhlášená i letos!