Během tohoto týdne se uskutečnil Výkonný výbor Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

Program:

 • Kontrola plnění usnesení
 • Problematika těžby lithia v Ústeckém kraji
 • Harmonogram Předsednictva a Výkonného výboru na rok 2018
 • Harmonogram Akčního plánu Hospodářské restrukturalizace
 • Výstupy ze Sociálního fóra Ústeckého kraje 2017
 • Příprava Předsednictva HSR-ÚK

K problematice těžby lithia v Ústeckém kraji byla na Ministerstvu průmyslu a obchodu vytvořena mezirezortní skupina k tomuto účelu. Naše předsedkyně Gabriela Nekolová byla v této skupině jmenována místopředsedkyní.

S ohledem na výsledky voleb bude ještě harmonogram Předsednictva a Výkonného výboru na rok 2018 ještě zpřesněn.

Dle harmonogramu Akčního plánu Hospodářské restrukturalizace došlo ke shrnutí, co se již podařilo rozběhnout, nebo je v přípravě, např.:

 • schválení navýšení financí pro revitalizaci krajiny v Ústeckém a Karlovarském kraji
 • program na brownfieldy
 • zajištění finančních prostředků na rozvoj vysokých škol na tomto území.
 • Připravuje se výzva pro města a obce, pod názvem Demolice v sociálně vyloučených lokalitách.
 • Problematika intravilánů – nyní je zkoumána absorpční kapacita a je rozpracovaný návrh konkrétního programu.
 • V současné době se čeká na vyjádření přidělení dotace na testování autonomních vozidel, kde je podmínkou participace města.

Probíhá interní screening vyhodnocení připomínek k dalšímu Akčnímu plánu, se zapracováním vyjádření významných stakeholderů.

Na Sociálním fóru Ústeckého kraje 2017 byly tyto tematické bloky:

 • Problematika zaměstnanosti a její specifika v Ústeckém kraji
 • Exekuce a zadluženost v regionu a jejich vliv na sociální status obyvatel
 • Bydlení a soužití obyvatel v kontextu sociálního vyloučení

Ukázalo se, že jde o nosná témata pro region a z této akce je zamýšleno udělat pravidlo. Akce byla uspořádána napříč politickým spektrem. V současné chvíli je dokončován Sborník. Pro více informací navštivte: http://www.forumusteckykraj.cz/socialni/ kde jsou také veškeré prezentace k tematickým blokům.