Attigente Group, spol. s.r.o., tak trochu jiné call centrum na severu Čech

I letos jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Attigente Group, spol. s r.o., dynamická, sociálně odpovědná společnost, ve které se nebojí používat netradiční řešení. Spokojení zaměstnanci neodcházejí – to je jejich snaha, mít spokojené a úspěšné zaměstnance, pro které je práce zábava a naplnění. Zaměstnanci se za to odvděčují angažovaností a loajalitou. Přímým dopadem takového chování je pozitivní vnímání firmy v severočeském regionu. Ve společnosti dochází k neustálému rozšiřování, v letošním roce došlo k otevření další pobočky a to dokonce v sociálně vyloučené lokalitě. V současné době Attigente Group, spol. s.r.o. disponuje dvěma moderně vybavenými pracovišti ve městech Ústí nad Labem a Jirkově.

Ve společnosti pracují lidé z různých ohrožených sociálních skupin, proto je velmi důležité, aby se cítili bezpečně. Z toho důvodu vznikl etický kodex společnosti, který formuluje zásady, jak postupovat. Dodržováním etických i profesionálních zásad zabraňují genderové, věkové či rasové diskriminaci. Spokojení zaměstnanci neodcházejí.

Personální strategie firmy je postavena na dlouhodobých pracovních vztazích. Pro zaměstnance je důležité cítit, že jsou součástí velké rodiny Attigente, že se s jejich názory počítá. Spokojený zaměstnanec je flexibilnější.

Manažeři společnosti jsou v přímém kontaktu se svými podřízenými, flexibilně vytvářejí podmínky pro využití potenciálu každého zaměstnance tak, aby každý z nich pochopil smysl a dopad svých pracovních aktivit. Angažovaní zaměstnanci jsou pro firmu přínosem.

Zaměstnanci společnosti mají k dispozici odpočinkové antistresové zóny se sportovním vybavením. Každý měsíc jsou také připravovány indoorové a outdoorové aktivity (aktivity, které probíhají jak v uzavřených prostorách, tak i ve venkovních), při kterých je možnost se odreagovat a vyřešit případná pracovní nedorozumění. Pozitivně naladění zaměstnanci jsou méně nemocní a odolnější vůči stresovým situacím.

Motivace, loajalita, věrnost – každý měsíc probíhá ocenění nejlepších zaměstnanců a souběžně jsou každý měsíc oceněni zaměstnanci za setrvání ve společnosti. Motivovaní a stálí zaměstnanci jsou produktivnější a snižují náklady.

Další metody zpětné vazby ke spokojenosti svých zaměstnanců:

  • Výchova a podpora manažerů – proškolení manažeři mají lepší analytické schopnosti i profesionální přístup
  • Nastavení priorit – zaměstnanci, kteří jsou v psychické i fyzické pohodě, mohou podávat stabilní pracovní výkony
  • Sladění firemních a osobních hodnot – zaměstnanci se svými nápady i návrhy podílejí na chodu společnosti, jsou informováni o kampaních, informace jsou sdíleny v časopise Qvýdo. Angažovaní zaměstnanci se chovají zodpovědněji.
  • Dotazník spokojenosti – 2x ročně je zaměstnancům předložen k vyplnění dotazník spokojenosti, ze kterého jsou poté zpracovány výstupy.
  • Pomoc, empatie a sdílení – společnost je generálním partnerem Nadačního fondu Upřímné srdce Matěje Proška

V současnosti ve firmě pracuje více než 200 zaměstnanců, přesto se snaží fungovat jako rodinná firma. To se daří díky účasti v projektových skupinách, které jsou zaměřené na dění ve společnosti. Projektové skupiny jsou nástrojem a zároveň ukazatelem nálad a chování společnosti, prostřednictvím těchto skupin dochází k obousměrné komunikaci – mezi vedením firmy a zaměstnanci.

Příklady projektových skupin:

  • Projektová skupina Firemní akce
  • Projektová skupina pro Vzhled a vybavení pobočky
  • Projektová skupina Vzdělávání
  • Projektová skupina Nadační fond
  • Projektová skupina Dotace

Společnosti nabízí řadu výhod, které jsou odrazem toho, co potřebují jejich zaměstnanci. Benefity jsou rozšiřovány dle požadavků a návrhů. Zaměstnanci si tak můžou volit hlavní pracovní poměr či brigádu, propracovaný zaškolovací proces vč. následných kurzů. Tyto kurzy a školení jsou plně hrazeny a slouží ke snadné adaptaci absolventů, důchodců nebo žen po mateřské dovolené. Protože myslí i na rodinné příslušníky, mají benefity i pro ně, např. v podobě dětské herny.

Efektivní systém školení

Nově přijatí kolegové jsou odborně vyškoleni a v případě potřeby jim jsou poskytovány další konzultace a kurzy. O nové kolegy pečuje tým trenérů po dobu 14 dnů od nástupu. Nováčci projdou produktovým a komunikačním školením, sérií aktivních volání, s následnou zpětnou vazbou. Trenér metodik se stará o nováčka po dobu 6 týdnů od ukončení prvního 14denního období. Samozřejmostí je ochota dalších členů v týmu nováčkovi pomoci.

Když společnost obdrží nový projekt od svých partnerů, projdou zaměstnanci společnosti školením pro konkrétní zakázku, která má svá specifika a klade nové požadavky na svého pracovníka. Ve většině případů si klient ještě proškolí zaměstnance osobně a zároveň poskytne supervizora po celou dobu trvání projektů. Pro odborný růst dále pořádají kurzy pro profesní a osobnostní rozvoj, semináře a konference, jazykové kurzy.

Vlastní personální strategie – z praxe tato společnost ví, jak je důležitý první kontakt s firmou. Lidé z ohrožených skupin mají často negativní zkušenost právě díky své odlišnosti. Proto jsou na místě proškolené asistentky, které profesionálně sjednají schůzku a srozumitelně a pečlivě vysvětlí zájemcům další postup.

Aktivitou, která má vztah k ochraně životního prostředí, je UKLIĎME ÚSTÍ NAD LABEM Mariánská skála. V rámci aktivit Nadačního fondu Matěje Proška v letošním roce zorganizovali ve spolupráci s organizací Ukliďme Česko, velmi úspěšnou akci – Ukliďme Ústí nad Labem, vhodná lokalita byla vytipována ve spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem. Jednalo se o Mariánskou skálu.

Jako sociálně odpovědná společnost se rozhodli stát Generálním sponzorem Nadačního fondu Matěje Proška, prostřednictvím kterého tak můžou pomáhat vybraným konkrétním lidem. Vybrané částky jsou nadále předávány v plné výši konkrétním osobám. Od roku 2012 nadační fond podpořil handicapované děti částkou přes 900 tisíc korun. Na stránce www.uprimnesrdce.cz se můžete podívat na osudy osob, kterým pomohli změnit život k lepšímu.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Snaží se tak ocenit subjekty, které usilují o rozvoj kraje a přispívají k nim. A to jak v oblasti sociální, životního prostředí nebo v ekonomické sféře.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.