Speciální čestné uznání za společenskou odpovědnost získala firma AGC Flat Glass Czech a.s.

AGC Flat Glass Czech a.s.

Poprvé se vyhlašovalo Speciální čestné uznání, které získala  společnost AGC FLAT GLASS CZECH a.s.!

 

 

 

Firma v minulých třech ročnících ve své kategorii 3x zvítězila. Dle pravidel soutěže z tohoto důvodu není tedy letos zařazena již do soutěže jako takové, ale získává Speciální čestné uznání.

V této firmě jsou dle vlastních průzkumů zaměstnanci spíše nadprůměrně spokojení, zejména s prací u firmy a svými podmínkami, mají zájem se rozvíjet v rámci své profese a preferují stabilitu, kterou u firmy mají. Zaměstnancům se nabízí mnoho benefitů – jmenujme např. příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění, 3 placené dny v případě zdravotní indispozice, oceňování dlouholetých zaměstnanců, program lázeňské péče, speciální preventivní programy a rehabilitační programy. V ochraně životního prostředí podporuje Českou ornitologickou společnost a společnost Alka Wildlife  v ochraně ptactva – na jedné z komínů řetenické sklárny byly vytvořeny podmínky pro zahnízdění sokola stěhovavého a jeho mláďat. Podporuje mnoho dalších společností, z nichž jmenujme např. společnost Arkádii, kterou podporuje prodejem jejich výrobků z chráněných dílen.

 

„Aktivity firmy v rámci společenské odpovědnosti jsou dlouhodobou investicí do jejího budoucího rozvoje.  Společenská odpovědnost už dávno není vnímána pouze jako „příspěvek na charitu“. Společenská odpovědnost se stále více přesouvá do roviny vztahu firmy a zákazníka (pravdivá komunikace směrem k zákazníkům), firmy a zaměstnance (zajištění bezpečnosti práce), firmy a životního prostředí (ochrana životního prostředí a obecně snižování dopadu činnosti firmy na životní prostředí). A toto vše patří do naši firemní filozofie skupiny AGC. Těší mě, že jako velký zaměstnavatel v regionu držíme v této oblasti laťku dlouhodobě vysoko. Ze získaného ocenění mám velkou radost a věřím, že značka AGC je a nadále i bude inspirací i pro ostatní zaměstnavatele nejen v regionu“, řekl Country manažer společnosti AGC Ing. Zdeněk Frelich.

 

http://www.agc-glass.eu/cs

 

https://www.agc-yourglass.com/gb/cz