AGC Automotive Czech a.s. pomáhá a podporuje své zaměstnance!

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 4. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 43 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

 

AGC Automotive Czech a.s.         

 

 

 

 

Firma AGC Automotive Czech a.s. je jedním z největších výrobců automobilových skel v Evropě s roční produkcí více než 32 milionů kusů autoskel. Jako součást japonské skupiny AGC dodávají autoskla všem velkým automobilkám v Evropě. Je držitelem ocenění 3. nejlepší zaměstnavatel Ústeckého kraje.

 

K rozvoji služeb občanům v našem kraji mimo jiné přispívají:

  • Fondem AGC Automotive Czech a.s., založený v roce 2015 společně s Ústeckou komunitní nadací
  • Kontaktní centrum Teen Challenge Teplice – křesťanská organizace
  • Spolek pro záchranu hradu Kostomlaty
  • Mateřská škola Ohníč
  • Fousek spolek pro ochranu zvířat Teplice
  • FK Duchcov fotbalový klub – oddíl U13, fotbalový klub Hostomice, z,s,. a fotbalový klub Bílina
  • Plavecký oddíl KL Sport Teplice
  • Fight club Duchcov
 • Stipendijní program
 • Help linka, kde umožňuje svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům zdarma řešit finanční, sociální a právní problémy a takto velmi efektivně pomáhá řešit problémy s půjčkami a zadlužením nemalého množství svých zaměstnanců.
 • Každý rok vyhlašují soutěž Technowizz Aktuálně probíhá proces přechodu na nový portál Innowizů. Díky kterému zaměstnanci budou moci pracovat se zlepšovacími návrhy v ještě lepším, zajímavějším a modernějším prostředí. Benefity vyplývající z Kolektivní smlouvy

 • Pro spokojenost zaměstnanců dělá společnost mnoho. Nefinanční benefity lze rozdělit do několika oblastí:
 • Důkazem toho, že systém Innowiz funguje je to, že za minulý rok přijali 530 zlepšovacích návrhů, ze kterých se 170 zrealizovalo.
 • Protože se svět a průmysl neustále mění, je potřeba se měnit také, je potřeba se neustále zlepšovat. Aby do zlepšování mohli zapojit i své zaměstnance, motivovat je, dát jim možnost ovlivnit své pracovní prostředí, přišla společnost s myšlenkou Innowizů, která byla v AGC Automotive Czech a.s. implementována v roce 2011. Innowiz představuje jakýkoliv návrh z nejrůznějších oblastí (výroba, vývoj, nákup apod.), který může podat každý zaměstnanec společnosti.
 • A mnoho dalších.
 • Týden dovolené navíc
 • Příspěvek na penzijní a na kapitálové životní pojištění
 • Ocenění dlouholetých zaměstnanců zlatými, stříbrnými a pamětními medailemi
 • 3 placené dny volna
 • Příspěvek na rekreaci dětí zaměstnanců
 • Půjčky zaměstnancům
 • Flexibilní pracovní doba
 • Home officeBenefity v oblasti zdraví hrazené zaměstnavatelem
 • Pravidelné vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky
 • Zajištění preventivních a dalších nezbytných prohlídek a vyšetření v nestátních zdravotních zařízeních
 • Program lázeňská péče
 • Příspěvek na nadstandartní lékařskou péči
 • Help linka
 • Cafeteria systémBenefity v oblasti volného času
 • Bruslení zdarma pro zaměstnance a jejich rodiny
 • Kuželky zdarma pro zaměstnance a jejich rodiny
 • Společenské akce pro seniory
 • Volejbalový turnaj
 • AGC CUP
 • Firemní zaměstnanecký program (výměna autoskel u AGC ARG)
 • Slevy na nákup vozidel, dovolené, zvýhodněná volání aj.Benefity v oblasti vzdělávací a rozvoje zaměstnanců
 • Odborné kurzy a školení
 • APU Coaching
 • Mistrovská akademie
 • Kurzy Anglického jazyka
 • Individuální Coaching
 • Exkurze do AGC závodů či závodů našich zákazníkůBenefity v oblasti stravovací
 • Příspěvky na závodní stravování
 • Tematické měsíce v závodní jídelně
 • Dotované stravování pro seniory
 • Akce Grilovaní – 2x ročně
 • Jídelní autobus
 • Stánek se zmrzlinou
 • Akce Kapr V návaznosti na environmentální politiku má společnost stanoveny cíle kde spotřeba energie a vody jsou pro ni klíčové. Zmíněné dvě oblasti jsou zahrnuty do celozávodových cílů, jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány na měsíční bázi.  V roce 2017 proběhla rozsáhlá výměna venkovního osvětlení v areálu společnosti, původní osvětlení bylo nahrazeno LED.
 • AGC Automotive Czech si uvědomuje svou sociální odpovědnost a chce se více angažovat a začlenit do spolupráce s blízkými obcemi. V minulém roce se podíleli na výsadbě stromů v městském parku Bílina. Pro letošní rok 2018 připravili s místní obcí Světec úklid kolem zatopeného lomu Márinka. V rámci celonárodní akce „Ukliďme Česko“ chtějí poskytnout součinnost s úklidem a sběrem odpadu v této výjimečné lokalitě, která se nachází v blízkosti jejich areálu. Již čtyři roky žádné své odpady neodstraňuje ukládáním na skládky.
 • V rámci ochrany životního prostředí je důležitá osvěta. Pravidelně se věnují problematice ochrany ŽP v rámci vstupních a periodických školeních.

„Péče o zaměstnance, rozvoj regionu a ochrana životního prostředí patří k základním pilířům filosofie celé skupiny AGC, jejíž jsme součástí. My se snažíme tuto filosofii naplňovat především v místě sídla naší firmy, tedy na Teplicku. Klademe důraz na rozvoj technického vzdělávání mladých lidí, proto jsme založili soutěž Technowizz. Podporujeme ale také mnoho organizací a spolků na Teplicku. Důležití jsou pro nás zaměstnanci, kterým se snažíme pomáhat a podporovat je nejen v zaměstnání, ale i mimo něj, například bezplatným poradenstvím. „

Luděk Steklý, generální ředitel AGC Automotive Czech a.s.