Advantage Consulting, s.r.o. podporuje děti z dětských domovů!

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 4. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 43 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

 

Advantage Consulting, s.r.o.

 V souladu s filozofií sociálně odpovědné firmy dlouhodobě finančně sponzoruje a podporuje děti z dětských domovů a připravuje pro ně řadu aktivit – např. literární projekt Děti dětem, kdy napsané povídky dětí umožnila vytisknout a vydat v knize – PŘÍBĚHY HRDINŮ. Všichni autoři povídek navíc získali notebook. Dalším z projektů je Brána, kde bezúplatně školí maminky na mateřské a rodičovské dovolené s cílem pomoci jim znovu se uplatnit na pracovním trhu a získat sebevědomí. Zaměstnává nevidomé pracovníky, pro které vytváří pracovní podmínky, vč. vodících psů.

 

Ke zvýšení loajality a potenciálu jsme si pro zaměstnance vytvořili propracovaný systém nepeněžních benefitů: cafeteria, stravenky, sick days, příspěvky na jazykové vzdělávání, penzijní připojištění, neomezené telefonické volání, flexibilní pracovní dobu a home office. Systém benefitů doplňují o motivační soutěže.

 

 

Pro nové zaměstnance je připraven Onboarding program, který je určen pro jejich jednoduchý vstup do Advantage Consulting.

 

Ochrana životního prostředí patří k důležitým společenským tématům, firma se dlouhodobě zavázala, že bude v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci důsledně plnit požadavky právních a jiných předpisů. Ke zlepšování životního a pracovního prostředí jsou motivováni všichni zaměstnanci, kteří mohou podávat návrhy na zlepšení a jsou za to mimořádně odměňováni. Firma zavedla jako součást firemní politiky šetření papíru tím, že maximum administrativních úkonů převedla na elektronickou formu.

 

Nakupují jen to, co potřebují, funkční věci nechávají dosloužit, čímž nevytvářejí zbytečný odpad. Dávají přednost výrobkům biologicky rozložitelným nebo alespoň recyklovatelným.

Součástí řízení společnosti Advantage Consulting je zodpovědný přístup k ochraně životního prostředí. Vycházejí z přesvědčení, že životní prostředí je nenahraditelné bohatství, které je nutné zachovat pro budoucí generace.