Pro YMCA Ústí nad Labem je přirozenou cestou prosazovat všechny pilíře společenské odpovědnosti

Letos jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

YMCA je nejstarší, a se svými 58 milionů členů ve 119 zemích, největší celosvětovou mládežnickou organizací na světě. Jejím posláním je předávat mladým lidem (nejen věkem, ale i duchem) základní principy morálky a etiky. YMCA realizuje preventivní programy a také mnoho zajímavých projektů různorodého charakteru bez rozdílu pohlaví, rasy, věku, sociálního či společenského postavení nebo politického a náboženského přesvědčení.

Pro YMCA Ústí nad Labem je tedy logickou a hlavně přirozenou cestou prosazovat všechny pilíře společenské odpovědnosti – sociální, ekonomický i environmentální. Její vedení si velmi dobře uvědomuje, že to nejcennější, co organizace má, jsou její zaměstnanci, ale také partneři a klienti. Vytváří tedy pro své stakeholdery příjemné a transparentní prostředí. Být zaměstnancem YMCA Ústí nad Labem znamená, že do práce chodíte rád, že vnímáte smysluplnost aktivity, kterou odvádíte, můžete být kreativní a víte, že jste platný člen celého týmu, jehož názor je důležitý. Být klientem této organizace znamená, že máte kolem sebe subkulturu lidí, která nedopustí, abyste se sociálně izoloval, která Vás podporuje ve zdravém a pozitivním přístupu k životu a pomůže, když se naleznete v obtížné životní situaci. A v neposlední řadě, být partnerem organizace YMCA Ústí nad Labem znamená, že spolupracujete s firmou otevřenou komunikaci a hledání ideálního způsobu spolupráce. Profit pro obě strany je zde podstatou partnerství. YMCA Ústí nad Labem se snaží být vzorem pro ostatní organizace. Prosazuje konkurenční přátelství, namísto konkurenčního boje a ukazuje, že tato cesta je přínosnější pro všechny zúčastněné, protože je to cesta pomoci, podpory a spolupráce.

YMCA Ústí nad Labem má v regionu mnoho prorodinných programů od provozování mateřského centra a dětské skupiny, přes nízkoprahové centrum a senior club, sportovní a zájmové kroužky, po dětské tábory, jednorázové kulturní a společenské akce apod. Ve všech svých provozech dbá na šetrný přístup k přírodě a přírodním zdrojům a vede k tomu formou edukace i své klienty, kterými jsou povětšinou děti. Těm tak YMCA dává základ vnímání světa kolem sebe a tím poukazuje na důležité hodnoty.

Do ceny hejtmana za CSR jsme se zapojili proto, abychom ukázali ostatním organizacím, že věříme tomu, že i ony dělají mnoho společensky odpovědných aktivit a jen si to třeba neuvědomují, protože to dělají zcela přirozeně. Je totiž složitější nové procesy nastartovat, než rozvíjet ty stávající. Pokud jim otevřeme oči v tom, že CSR již ve své firmě zřejmě realizují, věříme, že je přimějeme je také rozšířit. Je tedy nutné tuto cenu zviditelnit, aby téma CSR vešlo do povědomí. Děkujeme Ústeckému kraji, především panu hejtmanovi a zástupcům Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje za příležitost být malou inspirací pro ostatní organizace našeho regionu, který si zaslouží společensky odpovědné organizace.